ເຊື່ອມຕໍ່ກັບພວກເຮົາ

Trey Hilburn III

Trey ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນຢູ່ລະຫວ່າງທາງຍ່າງຂອງຮ້ານວີດີໂອ. ຫຼັງຈາກລໍາດັບການດົນໃຈ Cronenbergian, ລາວໄດ້ກາຍເປັນປະສົມປະສານຢ່າງເປັນທາງການກັບທັງຮູບເງົາແລະວິດີໂອເກມ. ລາວຂຽນທຸກສິ່ງຂອງວັດທະນະທໍາປ໊ອບ, ແລະໄດ້ເຕະປາສະຫລາມສອງໂຕໂດຍບັງເອີນແລະມີຊີວິດຢູ່. ໃຫ້ລາວຕິດຕາມແລະ Tweet ໃຫ້ລາວບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ຕັດສິນເກີນໄປ @TreyHilburn.

ນິທານໂດຍ Trey Hilburn III