ເຊື່ອມຕໍ່ກັບພວກເຮົາ

ຂົນສົ່ງ

ການປັບຕົວ 'ເດັກນ້ອຍຂອງສາລີ' ມຸ່ງຫນ້າໄປສູ່ໂຮງລະຄອນແລະ shudder

ມັນເກືອບ 40 ປີແລ້ວນັບຕັ້ງແຕ່ Linda Hamilton ແລະ Peter Horton ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນມັນກັບ "ຜູ້ທີ່ຍ່າງຢູ່ຫລັງ ...