ເຊື່ອມຕໍ່ກັບພວກເຮົາ

ຂົນສົ່ງ

'Boy Kills World' ປ່ອຍຕົວຢ່າງໃຫມ່ຂອງ Bill Skarsgard ແລະຖືກຜະລິດໂດຍ Sam Raimi

Boy Kills World ເປັນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອບາງຊື່ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກໍາ horror ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຕັດກ່ຽວກັບ ...