Podcasts

by Anthony Pernicka

ຈັບຕາເບິ່ງ PODCAST ສະຫຍອງຂວັນ!!

ຕາໃນ Horror ແມ່ນ podc ​​ast ສອງອາທິດໃນການທີ່ iHorror ການປະກອບສ່ວນ Jonathan Correia, ຢາໂຄບ Davison, ແລະ James Jay Edwards ສົນທະນາທຸກເລື່ອງທີ່ຫນ້າຢ້ານ.

ສຽງຈົ່ມຈາກ MOrgUE PODCAST!!

Murmurs ຈາກ Morgue ແມ່ນໂປແກຼມ podcast ປະ ຈຳ ເດືອນທີ່ຂີ້ເຫຍື່ອ Kelly McNeely ແລະ Bri Spieldenner, ຈາກ iHorror ສົນທະນາຮູບເງົາເລື່ອງຮາວທີ່ຫນ້າຢ້ານທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາໃນຄວາມເລິກແລະໃນລາຍການ.