ເຊື່ອມຕໍ່ກັບພວກເຮົາ
ເດັກຊາຍລືມ's musically followings ເດັກຊາຍລືມ's musically followings

ດົນຕີ

“The Lost Boys” – ຮູບເງົາຄລາສິກທີ່ເອົາມາໃໝ່ເປັນດົນຕີ [Teaser Trailer]

ລະຄອນຕະຫຼົກສະຫຍອງຂວັນປີ 1987 “The Lost Boys” ໄດ້ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນມາເພື່ອຈິນຕະນາການຄືນໃໝ່, ຄັ້ງນີ້ເປັນການສະແດງລະຄອນເວທີ. ທະເຍີທະຍານນີ້ ...

ກະທູ້